Holubí symbolika

Bílé holubice mají celý svůj život jednoho partnera, spřízněnou duši, proto se také o nich říká, že jsou symbolem věčné lásky a čistoty. Od minulosti až po současnost a až na věčnost byli bílé holubice krásným symbolem Ducha svatého, lásky, naděje, míru a harmonie.

Holubice a křídla                                                                                    

Rozpjatá křídla holubice symbolizují svobodu, lehkost a rozlet duše.

Holubice v Bibli

Ve Starém zákoně se setkáváme s holubicí na konci potopy, kdy Noe vypustil tři holubice najít  zemi po povodni. Jedna z nich se vrátila s olivovou ratolestí v zobáčku. Obvykle bílá holubice s olivovou ratolestí v zobáčku znamená mír a lásku.

Holubice a ValentýnV Anglii byli lidé přesvědčeni, že si právě na Valentýna ptáci hledají své partnery. Zejména holubi a holubice jsou známí tím, že si vybírají jednoho partnera na celý život. Proto také jsou holubice používány jako symbol věrnosti.

Holubí pošta

Dříve byli holubi posli zpráv a předchůdci internetu.

Holub jako symbol ve snech
- nemocný, zraněný: značně ztížené partnerské sbližování v nejbližším období
- zabít: odmítnutí potenciálního partnera
- útočící: pokušení, dotěrní lidé
- holubí namlouvání: možnost navázání partnerského vztahu
- pečení: symbol bezpracného zisku nebo nečekaný dar v brzké době
- poštovní: obdržíte důležitou zprávu
- bílá holubice, bílý holub: touha po čistém a upřímném vztahu