Informace o nás

Naše rodina se zabývá chovem poštovních holubů s menší přestávkou již více jak 50 let. Proto nemusíte mít obavy o trénink našich holoubků ani jejich zdraví. Pokud tomu počasí dovolí pohybují se volně každodenně a také jsou pod pravidelnou veterinární péčí.

 

 

Kontaktujte nás